Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovenská politická emigrace po roce 1948
Název práce v češtině: Slovenská politická emigrace po roce 1948
Název v anglickém jazyce: Slovak political emigration after 1948
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK