Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení olova technikou sekvenční injekční analýzy se spektrometrickou detekcí
Název práce v češtině: Stanovení olova technikou sekvenční injekční analýzy se spektrometrickou detekcí
Název v anglickém jazyce: Determination of Lead using Sequential Injection Analysis with Spectrophotometric Detection
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2015
Datum zadání: 16.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2016
Oponenti: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK