Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognostické markery chirurgické léčby maligních plicních nádorů
Název práce v češtině: Prognostické markery chirurgické léčby maligních plicních nádorů
Název v anglickém jazyce: Prognostic Markers of Surgical Treatment of Malignant Lung Tumours
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (14-400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2021
Oponenti: prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
  prof. doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
 
 
Konzultanti: MUDr. Vojtěch Kurfirst
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK