Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management sestupu pánevních orgánů s využitím ultrazvukové diagnostiky
Název práce v češtině: Management sestupu pánevních orgánů s využitím ultrazvukové diagnostiky
Název v anglickém jazyce: Management of Pelvic Organ Prolapse with the Use of Ultrasonography
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko - porodnická klinika (14-480)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum a čas obhajoby: 22.11.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.11.2023
Oponenti: doc. MUDr. Petr Hubka, Ph.D.
  prof. MUDr. Peter Urdzík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK