Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nároky na klíčení vzácných a hojných druhů rostlin Krkonoš
Název práce v češtině: Nároky na klíčení vzácných a hojných druhů rostlin Krkonoš
Název v anglickém jazyce: Germination requirements of rare and common plant species of Giant Mountains
Klíčová slova: klíčivost, vzácné druhy, hmotnost semen, šíření semen, fylogenetika, stanovištní nároky, Krkonoše
Klíčová slova anglicky: germination, rare species, seed mass, seed dispersal, phylogeny, habitat requirements, Giant Mountains
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2015
Datum zadání: 15.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: RNDr. Lenka Moravcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK