Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Image of British Culture in ESOL Textbooks
Název práce v češtině: Reprezentace britské kultury v učebnicích anglického jazyka
Název v anglickém jazyce: Image of British Culture in ESOL Textbooks
Klíčová slova: angličtina, ESOL, učebnice, britská kultura, kultura, obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: English, ESOL, textbook, British culture, culture, content analysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2014
Datum zadání: 09.06.2014
Datum a čas obhajoby: 22.01.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. 4th ed. London: SAGE, 2012. Print.
Byram, Michael, and Veronica Esarte-Sarries. Investigating Cultural Studies in Foreign Language Teaching: A Book for Teachers. Clevedon: Multilingual Matters, 1991. Print.
Kramsch, Claire J. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford UP, 1993. Print.
Lange, Dale L., and R. Michael Paige. Culture as the Core: Perspectives on Culture in Second Language Learning. Greenwich: Information Age, 2003. Print.
Spiro, Jane. Changing Methodologies in TESOL. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013. Print.
Tomalin, Barry, and Susan Stempleski. Cultural Awareness. Oxford: Oxford UP, 1993. Print.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je analyzovat podobu britské kultury v ESOL učebnicích anglického jazyka. Za tímto účelem byla zvolena obsahová analýza, jejíž jednotlivé kroky zkoumají rozsah jakým se zvolený vzorek, New English File, zabývá britskou kulturou. Současně se zaměřují na dominantní prvky analyzované kultury dle antropologického konceptu dichotomockého dělení kultury na “produkty” a “chování” a zároveň je zkoumán i poměr, v jakém jsou zastoupeny prostředky prezentující zkoumaný fenomén. Práce se dělí na dvě významné části, a to přehled odborné literatury zabývající se problematikou integrace kultury do výuky cizího jazyka a samotnou obsahovou analýzu, jenž je úzce spjatá s teoretickými poznatky představenými v části první.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to analyse the image of British culture in selected ESOL textbooks by evaluating the amount of content associated with it. The objectives are to discover the extent into which the culture is implemented in the selected sample – New English File series – as well as the series’ focus on either elite Culture involving the great products of civilisation or culture in terms of behaviours, beliefs, and life patterns, and what the balance of its forms of representation is. Two major intertwined parts are covered within this paper: a specialist literature review and a content analysis, where the latter builds upon the theoretical background established in the former.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK