Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stovková tabulka ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Stovková tabulka ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Hundred table in mathematics teaching in primary school
Klíčová slova: experiment, gradované úlohy, matematické strukturální prostředí, stovková tabulka
Klíčová slova anglicky: experiment, graduaded problems, mathematical structural environment, hundred table
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2015
Datum zadání: 18.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Radka Havlíčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Prostudování odborné literatury, 2. Prostudování učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ, 3. Seznámení se s prostředí Stovková tabulka, 4. Tvorba gradovaných úloh, 5. Příprava, realizace a analýza předexperimentů se žáky 1. stupně v prostředí Stovková tabulka, 6. Příprava, realizace a analýza experimentů se žáky 1. stupně v prostředí Stovková tabulka, 7. Závěry.
Seznam odborné literatury
1. Učebnice matematiky pro 1. stupeň ZŠ
2. Hejný, M. (2014): Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně, Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta.
Předběžná náplň práce
1. Prostudování různých řad učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ - evidence úloh se stovkovou tabulkou včetně způsobu zadání, 2. Hlubší analýza zpracování matematického prostředí Stovková tabulka v učebnicích matematiky - Hejný a kol., 3. Doplňování úloh v prostředí Stovková tabulka tak, aby série úloh lépe gradovala, 4. Příprava předexperimentů, které by měly vypovídat o tom, zda úlohy optimálně gradují, 5. Realizace a analýza předexperimentu, 6. Ladění série gradovaných úloh, 7. Připrava experimentu, 8. Realizace a analýza experimentu, 9. Finalizace série gradovaných úloh, 10. Reflexe celé práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. To study various chains of textbooks of mathematics for primary schools - evidence of different problems concerning hundred table f
2. Deeper analysis of contemporary elaboration of mathematical environment Hundred table in textbooks of Hejný and others (Publishing house Fraus)
3. Formation of new problems in such way that the new series of problems graduades in better way than that one in contemporary textbooks
4. Preparation of pre-experiments that will show that the problems graduade optimally
5. Realization and analysis of pre-experiments
6. "Tuning" of new series of graduaded tasks
7. Preparation of experiments
8. Realization and analysis of experiments
9. Final stage - formulation of optimal series of graduaded problems
10. Reflextion of the whole work
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK