Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro seniory
Název práce v češtině: Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro seniory
Název v anglickém jazyce: Etnography of diet and cathering at home for elderly people
Klíčová slova: strava, pokrm, stravování, senior, totální instituce, etnografická studie, individualizace
Klíčová slova anglicky: diet, meal, catering, senior, total institution, ethnographic study, individualization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2015
Datum zadání: 14.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: PhDr. Michal Růžička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jídlo je neodmyslitelně spjato s lidským životem, neboť patří mezi základní fyziologické potřeby umožňující přežití. Přesto, že je toto téma předmětem odborného zájmu, domnívám se, že není dostatečně reflektováno z hlediska sociokulturního. Proto jsem zvolila fenomén stravy jako nosné téma etnografického výzkumu, vedoucí k přiblížení problematiky stravy a stravování seniorů na úrovni sociálních a kulturních souvislostí. Jak na změny související s přechodem do totální instituce senioři reagují? Vládne i v této instituci "režim spěchu"? Jak, kde a s kým je realizována příprava stravy a její servis? Jakým způsobem je na stravování navázán individuální plán a standardy kvality sociální péče? Práce je rozdělena na teoretickou část se zakotvením v odborné literatuře, část metodologickou reflektující proces etnografického výzkumu a část analytticko-interpretativní, která zachytí výsledky výzkumu v diskusi s odborným teroretickým zázemím projektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK