Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posuzování životního cyklu skládkování odpadu
Název práce v češtině: Posuzování životního cyklu skládkování odpadu
Název v anglickém jazyce: Life cycle assessment of landfilling
Klíčová slova: posuzování životního cyklu, odpadové hospodářství
Klíčová slova anglicky: life cycle assessment, waste management
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2015
Datum zadání: 14.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na použití metody posuzování životního cyklu pro oblast odpadového hospodářství. Bude namodelován proces skládkování komunálního odpadu a vyhodnoceny hlavní materiálové a energetické toky a elementární toky. Výstupem bude přehled jednotlivých indikátorů kategorií dopadu a zhodnocení, které oblasti životního prostředí jsou stavbou nejvíce zasaženy a kde by bylo vhodné přistoupit k optimalizaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is focused on life cycle assessment of waste management, namely on landfilling. The results of inventory analysis and characterisation of impact will be presented.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK