Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zámek Brtnice a jeho renesanční úprava v druhé polovině 16. století
Název práce v češtině: Zámek Brtnice a jeho renesanční úprava v druhé polovině 16. století
Název v anglickém jazyce: Castel Brtnice and its Renaissance design in the second half of the 16th century
Klíčová slova: Baldassare Maggi, česká renesance, zámek Brtnice, architektura druhé poloviny 16. století
Klíčová slova anglicky: Baldassare Maggi, czech renaissance, Castle Brtnice, architecture of the second half of the16th century,
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2015
Datum zadání: 14.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2015
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Oponenti: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Brtnické panství a jeho majitelé
Stavební vývoj zámku v Brtnici
Valdštejnové a Brtnice
Život Baltazara Maggiho a jeho stavební činnost v Čechách
Baltazar Maggi a Brtnice
Stavebně historický průzkum a současný stav zámku v Brtnici.
Seznam odborné literatury
HOFFMANN 1925 — Alois Karel HOFFMANN: Městys Brtnice na Moravě. Brtnice 1925
JANÁK 1988 — Jan JANÁK: Dějiny Brtnice a připojených obcí. Brno 1988
KOTRBA 1971 — Viktor KOTRBA: Renesanční architekt Baltazar Majo „de Vonio“, Umění, roč. 19. 1971
KRČÁLOVÁ 1986 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě. Praha 1986
KRČÁLOVÁ 1989 — Renesanční architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1989
LÍBAL 1973 — Dobroslav LÍBAL (vedoucí skupiny pracovníků): Zámek Brtnice – stavebně historický průzkum a architektonické vyhodnocení. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů 1973
MACH 2011 — Pavel MACH: Vlašští stavitelé druhé poloviny 16. století v jižních Čechách se zvláštním zřetelem k práci Antonia Ericeri a Baldassara Maggiho na zámeckých stavbách v Jindřichově Hradci a Telči. Praha 2011
MUCHKA 2001 — Ivan Prokop MUCHKA: Deset století architektury, Architektura renesanční, Praha 2001
PLAČEK 1996 — Miroslav PLAČEK: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996
ŠAMÁNKOVÁ 1961 — Eva ŠAMÁNKOVÁ: Architektura české renesance. Praha 1961
ZEMÁNEK 1977 — Jiří ZEMÁNEK: Zámek Brtnice a jeho renesanční přestavba. Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Brno 1977
Předběžná náplň práce
Tématem mé bakalářské práce bude zámek Brtnice. V úvodu práce nastíním stavební vývoj zámku a města Brtnice. Zaměřím se na osobnost architekta Baltazara Maggiho, který pod patronací Valdštejnů vedl renesanční přestavbu zámku. V rámci práce provedu srovnání dochovaných Maggiho staveb, vzniklých v tomto období pro pány z Hradce a pro Rožmberky. Součástí práce bude i stavebně historických průzkum a zpráva o současném stavu památky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My bachelor thesis will focus on the castle Brtnice, is located in Czech-Moravia Highland. The Castle was founded in the 15th century. During the second half of the 16th century the main part of castle was rebuilt in renaissance style by design of north-italian architekt Baldassare Maggi. Thesis will deal with renaissance part of castle Brtnice and compare it with other Maggis buildings in this region.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK