Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadlo v Sudetech – děčínský region v letech 1900–1938
Název práce v češtině: Divadlo v Sudetech – děčínský region v letech 1900–1938
Název v anglickém jazyce: Theatre in Sudeten – Děčín District during the years 1900 - 1938
Klíčová slova: divadlo|drama|Sudety|Děčínský region|severočeské divadelní scény|česko-německé vztahy
Klíčová slova anglicky: theatre|drama|Sudeten|Děčín region|North-Bohemian theatres|Bohemian-German relations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2015
Datum zadání: 13.01.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je podat kompaktní obraz, zabývající se mapováním divadla v děčínském regionu (Děčín, Česká Kamenice, Kamenický Šenov) v letech 1900–1938, tedy v tehdejších Sudetech. Autorka prozkoumá jak profesionální, tak amatérské divadlo skrz česko-německé vztahy. Práce by měla stavět na základě intersociálních a politických vztahů mezi Čechy a Němci, poukázat na vývoj v jejich soužití, který graduje rokem 1938. Jedna z částí práce bude zaměřena na děčínské divadlo, kde hostovaly jak německé, tak české soubory. V závěru práce se autorka pokusí o srovnání problematiky s jinými významnými severočeskými scénami (Liberec, Ústí nad Labem).
Seznam odborné literatury
DOLEŽAL, Josef. Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese. Děčín, 1998. 7 s.
ELBESTÄDTE. Die Elbestädte Tetschen, Bodenbach und der Bezirk Tetschen. Berlin-Friedenau: Deustcher Kommunal-Verlag, 1931. 324 s.
HEMMERLE, Rudolf. Sudetenland-Lexikon. Würzburg: Kraft, 1992. 512 s.
HERR, Alfred. Heimatkreis Tetschen-Bodenbach. Nördlingen, 1993. 780 s.
JANÁČEK, Jiří. Divadlo v čase nepohody (Německé divadlo v Liberci v letech 1934 - 38), Divadelní revue, 4, 1993, č. 3, s. 3.,
JANÁČEK, Jiří. Výspa porozumění(Český repertoár v Městském divadle v Liberci. Stadttheater Reichenberg 1883 - 1941), Divadelní revue. 11, 2000, č. 2, s. 44.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK