Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teaching English in the Czech Step by Step Preschool Programme
Název práce v češtině: Výuka angličtiny v předškolním programu Začít spolu
Název v anglickém jazyce: Teaching English in the Czech Step by Step Preschool Programme
Klíčová slova: program Začít spolu, výuka angličtiny v mateřské školce
Klíčová slova anglicky: Step by Step Programme, ESL teaching in preschools
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2015
Datum zadání: 12.02.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Craig Alan Morgan, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Hainstock, E.G. The Essential Montessori. New York: Plume, 1997
Gardošová, J., Duklová, L. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003
Krnjaja, Ž. Manual for diversification of programs for pre-school education. Belgrade: MSTD, 2013
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude zabývat výukou angličtiny v programu Začít spolu v mateřských školách. Cílem bude zjistit, jak se výuka angličtiny implementuje do programu a jaké metody výuky angličtiny jako druhého jazyka se využíají. Práce bude mít část teoretickou, ve které bude popsána stručná historie programu, principy programu a metody výuky cizího jazyka. Část praktická bude tvořena výsledky dotazníků pro učitelé v mateřských školkách o využívaných metodách k výuce angličtiny v mateřské škole Začít spolu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis takes a look at teaching English as a second language in the Step by Step programme in the preschool environment. The aim of the thesis is to find out how teaching English is implemented into the programme and which methods of teaching English are used. The theoretical part will outline the history of the programme and its principles and methods of teaching English as a second language. The practical part will be comprised of data from surveys given to teachers about which methods of ESL teaching they use and an outline of what a typical day of teaching English in a Step by Step preschool looks like.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK