Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence
Název práce v češtině: Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence
Název v anglickém jazyce: Basic employment relations and their development tendencies
Klíčová slova: pracovní poměr, atypická zaměstnání, ochranná funkce pracovního práva
Klíčová slova anglicky: employment relation, nontypical employment, protective function of labour law
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2015
Datum zadání: 09.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2015
Datum a čas obhajoby: 15.12.2020 16:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, m. č. 412/4. patro.
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2020
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
  doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK