Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností
Název práce v češtině: Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností
Název v anglickém jazyce: New corporate law imperativeness and dispositivity
Klíčová slova: kogentní a dispozitivní normy, autonomie vůle, status obchodní korporace
Klíčová slova anglicky: Key words: imperative and dispositive norms, autonomy of the will, corporate status
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2015
Datum zadání: 09.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2015
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 16:30
Místo konání obhajoby: 405/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
  prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK