Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování poly(cyklofosfazenu) pro účely mikroextrakce na pevné fázi
Název práce v češtině: Testování poly(cyklofosfazenu) pro účely mikroextrakce na pevné fázi
Název v anglickém jazyce: Testing of poly(cyclophosphazene) for application in solid phase microextraction
Klíčová slova: poly(cyklofosfazen), SPME, těkavé látky, plynová chromatografie
Klíčová slova anglicky: poly(cyclophosphazene), SPME, volatile compiounds, gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK