Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy související s vehicle routing
Název práce v češtině: Vybrané problémy související s vehicle routing
Název v anglickém jazyce: Particular Problems Related to the Vehicle Routing Problem
Klíčová slova: dopravní problém VRP, časová složitost, rozvrhovací algoritmus, časové okno, optimalizace
Klíčová slova anglicky: vehicle routing problem (VRP), running time, scheduling algorithm, time window, optimization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2013
Datum zadání: 20.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK