Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protection of Investments in Gas Sector: The Perspectives of Legal Relations between the European Union and the Russian Federation
Název práce v češtině: Ochrana investic v plynárenském sektoru: Perspektivy právních vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací
Název v anglickém jazyce: Protection of Investments in Gas Sector: The Perspectives of Legal Relations between the European Union and the Russian Federation
Klíčová slova: Ochrana investic, plynárenství, vztahy mezi EU a RF v oblasti zemního plynu, právní vztahy EU-RF, bilaterální investiční dohody, dohoda o partnerství a spolupráci, obchodní a investiční spolupráce Evropské unie a Ruské federace, mezinárodní investiční právo, ochrana investic v plynárenském sektoru, perspektivy vztahů mezi EU a Ruskem, energetické právo , Smlouva o energetické chartě, Yukos, případ Sedelmayer, právní úprava zahraničních investic v plynárenství, investiční vztahy mezi EU a RF
Klíčová slova anglicky: Protection of investment, gas sector, EU-RF gas relations, EU-RF legal relations, bilateral investment treaties, partnership and cooperation agreement, European Union and Russian Federation trade and investment cooperation, international investment law, protection of investment in gas sector, perspectives of the EU Russia relations, energy law, Energy Charter Treaty, Yukos case, Sedelmayer case, legal regulation of foreign investment in gas sector, EU RF investment relations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2017 11:00
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2017
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK