Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Správa cizího majetku – svěřenské fondy
Název práce v češtině: Správa cizího majetku – svěřenské fondy
Název v anglickém jazyce: Administration of property of others – trusts
Klíčová slova: vyčlenění majetku, svěřenský správce, obmyšlený
Klíčová slova anglicky: patrimony by appropriation, trustee, beneficiary
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2015
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 15:00
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
  doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK