Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami
Název práce v češtině: Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami
Název v anglickém jazyce: Public procurement-related crimes
Klíčová slova: trestní právo hmotné – trestní právo procesní – veřejné zakázky – judikatura – historie právní úpravy – dokazování
Klíčová slova anglicky: Criminal Substantive Law – Criminal Procedural Law – public procurement – practice of courts – history of legislation – evidence
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2015
Datum zadání: 07.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 12:00
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
  prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Autor se ve své práci bude zabývat problematikou trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami v České republice. Daná problematika nebyla dosud uceleně zpracována, proto je základním cílem práce shrnout stav dosavadního poznání v této oblasti a současně přitom kriticky zkoumat jednotlivé prameny (především právní předpisy a judikaturu) s významným přesahem do praxe odhalování a dokazování tohoto druhu kriminality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK