Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v technicko- taktické přípravě futsalu a fotbalu
Název práce v češtině: Rozdíly v technicko- taktické přípravě futsalu a fotbalu
Název v anglickém jazyce: Differences in technical and tactical preparation of futsal and football
Klíčová slova: rozdíl, technicko - taktická příprava, futsal, fotbal
Klíčová slova anglicky: differences, technical and tactical preparation, futsal, football
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2015
Datum zadání: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat rozdíly v technicko - taktické přípravě družstev futsalu a fotbalu a vyhodnotit je.
Seznam odborné literatury
Buzek, M. Trenér fotbalu "A" UEFA licence. Praha: Olympia, 2007
Votík, J. Fotbal, trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2003
Předběžná náplň práce
Zmapovat rozdíly v technicko - taktické přípravě družstev futsalu a fotbalu a vyhodnotit je.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK