Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická intervence u dětí v mladším školnílm věku s kochleárním implantátem
Název práce v češtině: Logopedická intervence u dětí v mladším školnílm věku s kochleárním implantátem
Název v anglickém jazyce: Speech therapy for children of early school age with a cochlear implant
Klíčová slova: Sluchové postižení, kochleární implantát, kochleární implantace, dítě s kochleárním implantátem, mladší školní věk, rehabilitace, sluchový a řečový rozvoj, logopedická intervence.
Klíčová slova anglicky: Hearing impairment, cochlear implant, cochlear implantation, child with a cochlear implant, early school age, rehabilitation, hearing and speech developement, speech therapy.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2015
Datum zadání: 06.01.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK