Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stimulace osob s tělesným a kombinovaným postižením - využití konceptu Snoezelen - MSE
Název práce v češtině: Stimulace osob s tělesným a kombinovaným postižením - využití konceptu Snoezelen - MSE
Název v anglickém jazyce: Stimulation of People with Physical and Multiple Disabilities – the Use of the Snoezelen/MSE Therapy
Klíčová slova: Koncept Snoezelen, tělesné postižení, kombinované postižení, kvantitativní výzkum, dotazník
Klíčová slova anglicky: The Snoezelen concept, physical disabilities, multiple disabilities, quantitative research, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2015
Datum zadání: 06.01.2015
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK