Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovy společenství vlastníků jednotek
Název práce v češtině: Stanovy společenství vlastníků jednotek
Název v anglickém jazyce: By-laws of unit owners association
Klíčová slova: Stanovy, Byt, Spoluvlastnictví
Klíčová slova anglicky: Statutes, Flat, Joint ownership
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2015
Datum zadání: 06.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 13:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o stanovách společenství vlastníků, ty jsou základním právním dokumentem každého společenství vlastníků, jehož prostřednictvím probíhá výkon některých práv a povinností jednotlivých vlastníků. Stanovy by měly každému společenství vlastníků poskytnout rámec pro jeho hladké fungování ve vztahu k jeho členům i ve vztahu ke třetím osobám.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the statutes of a unit owners association as they are regulated in the Czech law (hereinafter referred to as the “Statutes”). The Statutes are the basic legal document of any unit owners association, through which the rights and obligations of the individual unit owners are exercised. The Statutes should provide any unit owners association with a framework for its smooth functioning in relation to its members (unit owners), as well as in relation to third parties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK