Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační systémy využívané v surdopedické praxi v ČR
Název práce v češtině: Komunikační systémy využívané v surdopedické praxi v ČR
Název v anglickém jazyce: Communication Systems Used in Special Education of Hearing Impaired Persons in Czech Republic
Klíčová slova: bilingvální a bikulturní přístup, komunikace, monolingvální a monokulturní přístup, školy pro sluchově postižené, totální komunikace, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: bilingual-bicultural approach, communication, education, monolingual and monocultural approach, school for children with hearing handicaps, total communication
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2015
Datum zadání: 06.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK