Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy nerine bowdenii (amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita
Název práce v češtině: Alkaloidy nerine bowdenii (amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita
Název v anglickém jazyce: Alkaloids from Nerine bowdenii (Amaryllidaceae) and their biological activity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.12.2014
Datum zadání: 05.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2015
Datum a čas obhajoby: 22.12.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.10.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.12.2020
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK