Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Austromarxistický koncept Bohumíra Šmerala v dělnickém hnutí
Název práce v češtině: Austromarxistický koncept Bohumíra Šmerala v dělnickém hnutí
Název v anglickém jazyce: The Austro-Marxist concept of Bohumír Šmeral in a labour movement.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2015
Datum zadání: 05.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK