Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modern technologies in the assessment and treatment of pelvic organ prolapse - experimental and clinical studies
Název práce v češtině: Moderní technologie ve vyšetřování a léčbě sestupu pánevních orgánů - experimentální a klinické studie
Název v anglickém jazyce: Modern technologies in the assessment and treatment of pelvic organ prolapse - experimental and clinical studies
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2015
Datum zadání: 02.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.11.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:20.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2017
Oponenti: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
  prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK