Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vychladlá láska. Obraz zahraniční populární hudby 60. let v současné Praze
Název práce v češtině: Vychladlá láska. Obraz zahraniční populární hudby 60. let v současné Praze
Název v anglickém jazyce: Love gone cold. Image of foreign pop music of the 60s in contemporary Prague
Klíčová slova: Revival; populární hudba; etnomuzikologie; pražská hudební scéna
Klíčová slova anglicky: Revival; pop music; ethnomusicology; Prague soundscape
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.12.2014
Datum zadání: 30.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Zita Skořepová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Slobin, Mark: Subcultural. Micromusics of the West. (1993)
Turino, Thomas: Music as Socila Life. (2008)
Assmann, Jan: Kultura a paměť. (2001)
Jurková, Zuzana: "Děti ráje a Magor. Socialismus a antiasocialismus na pražské hudební scéně." (2014)
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zmapovat kapely, které hrají anglickou a americkou populární hudbu 60. let v současné Praze. Bude se jednat především o kapely, které hrají přímo tvorbu původních interpretů, tedy revivaly. Metoda získávání informací bude zúčastněné pozorování v pražských klubech, kvalitativní rozhovory, rozbory textů písní a analýza sebe-propagačních materiálů kapel na internetu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK