Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití kladenské přírody k výuce přírodopisu na základní škole
Název práce v češtině: Využití kladenské přírody k výuce přírodopisu na základní škole
Název v anglickém jazyce: Practical use of Kladensko region for purpose of environmental education in elementary school
Klíčová slova: přírodovědné exkurze,environmentální vzdělávání, základní škola, Kladensko
Klíčová slova anglicky: natural scientific exkursions,environmental education,elementary school,Kladensko region
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.12.2014
Datum zadání: 30.12.2014
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešeršní zpracování přírodovědných zajímavostí Kladenska, příprava vzorových exkurzí, pracovních listů a jejich praktické ověření
Seznam odborné literatury
BOUCHNER, M. Kapesní atlas ptáků. 2. vydání. Praha: SPN, 1975
BUCHAR J., DUCHÁČ V.,HŮRKA K., LELLÁK J. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.
ČERVINKA, J. Výpravy do přírody. 1. vydání. Praha: Portál, 2002 ISBN 80-7178-623-3
Ročenka životního prostředí. Kladno 2005
ČEŘOVSKÝ, J., ZÁVESKÝ, A. Stezky k přírodě. 1. vydání. Praha:SPN, 1989
DRÁBEK, K. Naučné stezky a trasy. 1. vydání. Praha: Dokořán, 2005
HANEL L., LIŠKOVÁ E. 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodníéch bezobratlých. Skriptum UK Praha.
CHYTRÝ M., KUČERA T. Katalog biotopů České republiky. 2. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
PILÁT, A., UŠÁK Otto. Kapesní atlas rostlin. 8. Vydání. Praha: SPN, 1979
ŠÍROVÁ MOTYČKOVÁ, K. ŠÍR, J. Naučné stezky. Olomouc: Rubico, 2010
VĚTVIČKA, V. Návraty na místa činů. 1. vydání. Praha: Radioservis, 2010
ZIEGLER, V. Exkurze jako inovativní metoda studia biologie a ekologie. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2004

www.turistika.cz
www.mestokladno.cz
www.stezky.info/naucnestezky
www.nsev-kladno.cz
Předběžná náplň práce
Zpracování modelu přírodovědných exkurzí pro žáky základní školy s využitím lokalit kladenské přírody (naučná stezka Vinařická horka, Libušínské hradiště, Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna a záchranná stanice Aves)
Vytvoření souborů pracovních listů a jejich praktické použití
Ověřování aktuálních znalostí žáků před a po absolvování exkurze
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Processing of model science field trips for elementary school pupils using natural lokalities in
the Kladno region (Nature Trail Vinařická horka, Libušínské hradiště, Educational Centre for environmental education Čabárna and Rescue Station Aves)
Creating a set of worksheets and their practical application
Verification of current knowledge of pupils before and after excursions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK