Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typizace experimentálních povodí v Jizerských horách
Název práce v češtině: Typizace experimentálních povodí v Jizerských horách
Název v anglickém jazyce: Landscape Classification of Experimental Watersheds in the Jizera Mountains
Klíčová slova: Typologie krajiny – změny krajinného pokryvu – srovnávací analýza povodí
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Oponenti: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
Typologie experimentálních povodí ČHMÚ v Jizerských horách
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících odtokové poměry
Klasifikace krajinného pokryvu v zájmových územích
Srovnávací analýza experimentálních povodí

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Rešerše problematiky typologie krajiny. Klasifikace experimentálních povodí ČHMÚ v Jizerských horách dle faktorů ovlivňujících odtokové poměry. Klasifikace krajinného pokryvu v zájmových povodích s využitím aktuálních a historických ortofot. Srovnávací analýza povodí s možným hodnocením odezvy prostředí na podobné srážkové události.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK