Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Rádio Svobodná Evropa: Vznik stanice a jeho československá redakce
Název práce v češtině: Rádio Svobodná Evropa: Vznik stanice a jeho československá redakce
Název v anglickém jazyce: Radio Free Europe -: The establishment of radio and the origins of the Czechoslovak desk
Klíčová slova: Rádio svobodná Evropa – československá redakce, Národní výbor pro svobodnou Evropu, Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Rozhlasové vysílání – Československo
Klíčová slova anglicky: Radio Free Europe – Czechoslovak desk, National Comitee for Fre Europe, Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Radio Broadcasting – Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Šafařík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK