Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Laboratorní diagnostika plísní rodu Fusarium
Název práce v češtině: Laboratorní diagnostika plísní rodu Fusarium
Název v anglickém jazyce: Laboratory diagnostic of mold genus Fusarium
Klíčová slova: plísně, rod Fusarium, laboratorní diagnostika
Klíčová slova anglicky: moulds, genus Fusarium, laboratory diagnostic
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 27.02.2017
Datum a čas obhajoby: 30.05.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2018
Oponenti: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Vanda Chrenková
Zásady pro vypracování
Rešerše odborné literatury
Seznam odborné literatury
MALÍŘ, František a Vladimír OSTRÝ. Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. ISBN 80-701-3395-3.

OSTRÝ, Vladimír. Vláknité mikroskopické houby (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. ISBN 80-707-1102-7.

FASSATIOVÁ, Olga. Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii: (příručka k určování). 1. vyd. Praha: SNTL, 1979. Řada potravinářské literatury.

CHUMCHALOVÁ, Jana, Miroslav NĚMEC, Ludmila KOTOUČKOVÁ, Zdena PÁČOVÁ, Dana SAVICKÁ, Alena KUBÁTOVÁ a Petra PATÁKOVÁ. Miniatlas mikroorganismů. 2001. Dostupné také z:http://old.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/index-b.htm

KALHOTKA, Libor. Potravinářská mikrobiologie pro Zahradnickou fakultu: Díl 2. Speciální část. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 164 s. ISBN 978-80.7509-016-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK