Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Angelo Beolco, řečený Ru(z)zante
Název práce v češtině: Angelo Beolco, řečený Ru(z)zante
Název v anglickém jazyce: Angelo Beolco, called Ru(z)zante
Klíčová slova: italská literatura, komedie, erudita, commedia dell’arte
Klíčová slova anglicky: italian literature, comedy, erudita, commedia dell’arte
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2015
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka věnuje svou práci renesančnímu komediografu Angelu Beolcovi, řečeném Ruz(z)ante (1496-1542).
Doporučuji následující postup výkladu:
1) Úvod: Ruzzantův bio-bibliografický medailon.
2) Žánr komedie v dobovém kontextu: tzv. erudita.
3) Ruzzante a jeho divadelní produkce. Analýzy vybraných textů (např. Pastoral, Il reduce, Bilora).
4) Závěr: Ruzzantova originální poetika. Otevření cesty ke commedii dell’arte, jež se konstituuje po Ruzzantově smrti?
Seznam odborné literatury
Prameny:
Ruzante, Teatro, ed. Ludovico Zorzi. Torino : Einaudi 1967.
Lit.:
Silvio d´Amico, Storia del teatro drammatico. Milano-Roma: Rizzoli 1939-40.
Emilio Lovarini, Studi su Ruzzante e la letteratura pavana, ed. Gianfranco Folena. Padova: Antenore 1965.
Ludovico Zorzi, Teatro di Ruzante. Torino: Einaudi 1967.
L. Vanossi, M. Milani, M. Tonello, D. Battaglin, P. Spezzani, Lingua e strutture del teatro italiano del Rinascimento, Padova 1970.
Karel Kratochvíl, Komedie dell'arte doma i za hranicemi: fakta, poznámky, podněty. Praha: Divadelní ústav 1973.
Mario Apollonio, Storia della Commedia dell' Arte. Firenze : Sansoni 1982.
Co řekl Ruzante. Karnevalová komedie o lásce, životě i smrti. Praha: Dilia 1982.
Giovanni Calendoli: Ruzante. Venezia, Corbo e Fiore 1985.
Karel Kratochvíl, Ze světa komedie dell'arte, Praha: Panorama, 1987
Zdeněk Digrin, Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav 1995.
Součástí zadání jsou i další samostatné bibliografické rešerše.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK