Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí
Název práce v češtině: Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí
Název v anglickém jazyce: Foreigners within Karlovy Vary urban region: spatial distribution and influences on local environment
Klíčová slova: Socioprostorová diferenciace, rezidenční mobilita, etnické struktury, postsocialistické město, Karlovy Vary.
Klíčová slova anglicky: Socio-spatial differenciation, residential mobility, ethnic structures, post-socialist city, Karlovy Vary.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Oponenti: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat etnické diferenciaci městského regionu Karlových Varů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK