Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Recentní vývoj údolního ledovce Ferdinandbreen v zálivu Petunia (Špicberky)
Název práce v češtině: Recentní vývoj údolního ledovce Ferdinandbreen v zálivu Petunia (Špicberky)
Název v anglickém jazyce: Recent development of Ferdinandbreen valley glacier in Petuniabukta (Svalbard)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2014
Datum zadání: 18.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Oponenti: doc. Daniel Nývlt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK