Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry
Název práce v češtině: Vývoj a validace metod pro typizaci bakterií pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Development and Validation of Methods for Typing of Bacteria by MALDI-TOF Mass Spectrometry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav mikrobiologie (14-510)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2014
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 13:15
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
  MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Dr. Constantinos Papagiannitsis, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK