Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intrapsychic conflicts and their experiencing during the regulation of activity and behavior
Název práce v češtině: Intrapsychické konflikty a jejich prožitky při řízení činnosti a chování
Název v anglickém jazyce: Intrapsychic conflicts and their experiencing during the regulation of activity and behavior
Klíčová slova: osobnostný konflikt, emócie, myslenie, konanie, psychodynamika, integrácia
Klíčová slova anglicky: personal conflict, emotions, thoughts, action, psychodynamics, integration
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Novák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ústrednou témou je konflikt a jeho dynamika. Definujeme ho ako stretnutie dvoch a viacerých antagonistických síl vo vnútri psychického systému, ktorý sa usiluje byť jednotný. V práci budú analyzované rôzne dimenzie, v ktorých sa takáto kolízia odohráva (pudy, emócie, kognície, motivácia, hodnotový systém), ich prejavy a integráciu. Vo výskumnej časti práce budú identifikované možné zdroje konfliktu a jeho postupné reťazové následky v prežívaní, myslení a správaní. Cieľom práce je základný popis dynamiky konfliktu ako fenoménu, jeho prežívania a spracovávania z perspektív rôznych psychologických škôl.
Seznam odborné literatury
Bell, R. C. (2004). A new approach to measuring conflict or inconsistency in grids. Personal Construct Theory & Practice, 1, 53–59.
Erikson, E. (1994). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Palo Alto, CA: Stanford University Press
Fishbach, A., Zhang, Y., & Trope, Y. (2010). Counteractive evaluation: Asymmetric shifts in the implicit value of conflicting motivations. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 29–38.
Janis, I., & Mann, L. (1977). Decision making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment. New York: The Free Press.
Stolorow, R. D., & Brandchaft, B. (1987). Developmental failure and psychic conflict. Psychoanalytic Psychology, 4, 241–253
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK