Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční transformace centra města Trutnova: problémy a potenciál
Název práce v češtině: Funkční transformace centra města Trutnova: problémy a potenciál
Název v anglickém jazyce: Functional transformation of Trutnov town centre: problems and potential
Klíčová slova: funkční transformace, centrum, maloobchod, služby, Trutnov
Klíčová slova anglicky: functional transformation, town centre, retail, services, Trutnov
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK