Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkum spokojenost účastníků Pankrácké zimní ligy v beach volejbalu
Název práce v češtině: Průzkum spokojenost účastníků Pankrácké zimní ligy v beach volejbalu
Název v anglickém jazyce: Participant satisfaction of Pankrác winter league in beach volleyball survey
Klíčová slova: beach volejbal, spokojenost, soutěž, dotazování
Klíčová slova anglicky: Beach volleyball, satisfaction, competition,questioning
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 10:40
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jak jsou účastníci spokojeni se současným ročníkem Zimní ligy. Dále na základě výsledků analyzovat důvody úbytku hráčů oproti předešlým ročníkům a navrhnout změny, které by měly dopomoci opětovnému nárůstu množství a zlepšení kvality, potažmo spokojenosti hráčů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to use the survey to find out participant satisfaction with current sason of Winter league. Furthermore, based on the results of questionnaire analyze main results of decrease in the number of players compared to the last seasons and to purpose a improvements to increase those numbers, quality of competition and the participant satisfaction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK