Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití technik HPLC a UHPLC – MS/MS pro klinický výzkum
Název práce v češtině: Využití technik HPLC a UHPLC – MS/MS pro klinický výzkum
Název v anglickém jazyce: Usage of HPLC and UHPLC-MS/MS techniques for clinical research
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 07.10.2015
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.
  doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu pdole pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování disertační práce.
Seznam odborné literatury
1. Meyer V.R.: Practical High-performance Liquid Chromatography, Wiley, 2013
2. Lee M.: Basic Skills in Interpreting Laboratory Data, American Society of Health-System Pharmacist, Inc., 2009
3. Moya-Camarena S.Y. and Jiang Q.: Nutraceuticals and Cancer, Springer, 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK