Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sektorového složení vybraných místních akčních skupin na jejich fungování
Název práce v češtině: Vliv sektorového složení vybraných místních akčních skupin na jejich fungování
Název v anglickém jazyce: The influence of sectoral composition of selected local action groups on their functioning
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 15.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Oponenti: Ing. Pavlína Zrůbková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK