Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reakce krevního tlaku na dynamickou zátěž u zdravých mladých jedinců
Název práce v češtině: Reakce krevního tlaku na dynamickou zátěž u zdravých mladých jedinců
Název v anglickém jazyce: Blood pressure response to dynamic exercise in young healthy adults
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michal Procházka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 30.05.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2016
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK