Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Erotika v próze Vladimíra Párala
Název práce v češtině: Erotika v próze Vladimíra Párala
Název v anglickém jazyce: Eroticism in Vladimír Páral´s prose
Klíčová slova: Dekameron 2000, erotika, Katapult, láska, Playgirls I, pornografie, Profesionální žena, sex, stereotyp
Klíčová slova anglicky: Dekameron 2000, Catapult, eroticsm, love, Playgirls I, pornography, Professional Woman, sex, stereotype
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 16.12.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem BP je posoudit u vybraných románů důležitost erotických motivů a změny jejich funkce/ smyslu v různých tvůrčích obdobích. Prozkoumat zejm. romány Soukromá vichřice, Katapult, Dekameron 2000, Kniha rozkoší,smíchu a radosti, Playgirls, naposled Kniha o biči. Sledovat otázku, jak je prostřednictvím pikantních erotických motivů reflektován, často karikován dobový způsob života, hlubší filosofické a společenské souvislosti (stereotypnost, promiskuita, revolta, iluze, rozdíl ženské a mužské role apod.). Speciální interpretace by se mohla zaměřit na jeden klíčový román. Možnost doplnit o rozhovor s autorem.
Seznam odborné literatury
V. Páral, in: Slovník č. spisovatelů po r. 1945, tam další lit.
Erotická literatura, in: Encyklopedie lit. žánrů (2004), tam další lit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK