Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hydrologické sucho v pramenných oblastech šumavských toků
Název práce v češtině: Hydrologické sucho v pramenných oblastech šumavských toků
Název v anglickém jazyce: Hydrological Drought in Headwaters of Šumava Mountain
Klíčová slova: odtokový režim; extremita odtoku; pramenné oblasti; Šumava; rašeliniště; změna klimatu
Klíčová slova anglicky: runoff régime; runoff extremity; headwater areas; Šumava Mountain; peat boogs; climate change
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 15.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: RNDr. Jan Kocum, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK