Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení efektu cvičení jógových ásan na postavení pánve
Název práce v češtině: Hodnocení efektu cvičení jógových ásan na postavení pánve
Název v anglickém jazyce: The evaluation of the effect of yoga asanas on the position of the pelvis
Klíčová slova: jóga, postavení pánve v sagitální rovině, anteverze pánve
Klíčová slova anglicky: yoga, the position of the pelvis in the sagittal plane, anteversion of the pelvis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 15.12.2014
Datum a čas obhajoby: 02.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2016
Oponenti: Ing. Petr Kubový
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je ověřit vliv cvičení konkrétní sestavy jógových ásan na postavení pánve v sagitální rovině, jako další parametr jsme zvolili změnu napřímení páteře v rovině sagitální. Dvouměsíční cvičební program je sestaven tak, aby bylo možné ovlivnit délku a napětí hlavních svalů majících vliv na postavení pánve a korigovat tak její přílišnou anteverzi, či retroverzi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this paper is to verify the influence of exercise-specific assemblies of yogic asanas on the position of the pelvis in the sagittal plane, as another parameter, we chose the change
in extension of the spine in a plane sagittal. The two-month exercise program is compiled
so that it can affect the length and tension of the major muscles, having an effect on the position of the pelvis and correct its excessive anteversion, or retroversion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK