Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení plantogramu a rozsahu pohybu kloubů dolní končetiny u deformity hallux valgus
Název práce v češtině: Hodnocení plantogramu a rozsahu pohybu kloubů dolní končetiny u deformity hallux valgus
Název v anglickém jazyce: Evaluation plantogram and range of motion of the joints of the lower extremity with hallux valgus deformity.
Klíčová slova: Hallux valgus, noha, Q – úhel, podoskop, valgózní postavení palce.
Klíčová slova anglicky: Hallux valgus, foot, Q - angle, podoscope, valgus position of the thumb.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 15.12.2014
Datum a čas obhajoby: 02.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2016
Oponenti: Mgr. Kateřina Maršáková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce „Hodnocení plantogramu a rozsahu pohybu kloubů dolní končetiny u deformity hallux valgus“ je statistické porovnání daných aspektů na dolních končetinách u zdravých jedinců a u lidí postižených deformitou hallux valgus. Půjde o srovnání měřených hodnot, jako jsou stupeň úhlu hallux valgus, rozsah v kyčelních kloubech do rotace, Q – úhel na dolní končetině, postavení hlezenních kloubů a zatížení plosky nohy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis, "Evaluation plantogram and range of motion of the joints of the lower extremity with hallux valgus deformity" is a statistical comparison of the aspects of the lower limbs in healthy subjects and people affected by hallux valgus deformity. It will be a comparison of the measured values, such as the degree of hallux valgus angle, range of motion of the hip joint to spin, Q - angle of the lower limb, position of hocks and strained soles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK