Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Srovnání nástrojů pro mapování bezdomovectví na místní a regionální úrovni
Název práce v češtině: Srovnání nástrojů pro mapování bezdomovectví na místní a regionální úrovni
Název v anglickém jazyce: Comparison of Tools for Measuring Homelessness at Local and Regional Level
Klíčová slova: Bezdomovec, bezdomovectví, bezdomovství, sociální služby, sčítání bezdomovců, měření bezdomovectví, potřeby bezdomovců, průzkumy mezi bezdomovci, typologie ETHOS.
Klíčová slova anglicky: Homeless, homelessness, social services, counting homeless, measuring homelessness, homeless needs, homeless surveys, ETHOS typology.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2014
Datum zadání: 11.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Věra Leona Martinková, DiS.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analýza, identifikace a odstranění potenciálních rizikových míst metodiky, která byla vyvinuta a použita při provádění mapování bezdomovců na území více obcí v rámci projektu Analýza populace bezdomovců v okrese Vsetín. Práce navazuje na výše zmíněný projekt Analýza populace bezdomovců v okrese Vsetín. Práce si rovněž klade za cíl provést rešerši možných přístupů ke zjišťování počtu bezdomovců nebo mapování jejich stavu. Výstupem diplomové práce by měla být aktualizovaná metodika popisující způsoby, jak mapovat bezdomovce v různých lokalitách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK