Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do roku 1992
Název práce v češtině: Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do
roku 1992
Název v anglickém jazyce: Legal regulations regarding paved and unpaved roads
in Czechoslovakia from 1918 to 1992
Klíčová slova: právní úprava, silnice, cesty
Klíčová slova anglicky: legal regulations, paved roads, unpaved roads
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2014
Datum zadání: 11.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2018 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 117
Datum odevzdání elektronické podoby:20.02.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2018
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK