Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Provedení první pozemkové reformy v Československu (včetně její revize) a její možné dopady na současné vlastnické vztahy k nemovitostem v České republice
Název práce v češtině: Provedení první pozemkové reformy v Československu (včetně
její revize) a její možné dopady na současné vlastnické
vztahy k nemovitostem v České republice
Název v anglickém jazyce: Implementation of the first land reform in Czechoslovakia
(including its revision) and its possible impacts on the current
ownership relations to property in the Czech Republic
Klíčová slova: POZEMKOVÁ REFORMA, ČESKOSLOVENSKO, VLASTNICTVÍ
Klíčová slova anglicky: LAND REFORM, CZECHOSLOVAKIA, OWNERSHIP
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2014
Datum zadání: 11.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2014
Datum a čas obhajoby: 12.04.2021 15:40
Místo konání obhajoby: m. 117
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.04.2021
Oponenti: doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je analyzovat možné důsledky předválečné pozemkové reformy, která probíhala v Československu od roku 1919 až do roku 1935, a její revize, provedené podle ustanovení zákona č. 142/1947 Sb., a to ve vztahu k soudobému vlastnictví na území České republiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of the thesis is to analyse the possible impacts of the pre-war land reform, which took place in Czechoslovakia from the year 1919 until the year 1935, and its revision, executed according to the provisions of Act No. 142/1947 Coll., in relation to contemporary ownership in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK