Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika klasifikace v tenise vozíčkářů
Název práce v češtině: Problematika klasifikace v tenise vozíčkářů
Název v anglickém jazyce: Issue of wheelchair tennis classification
Klíčová slova: klasifikace, soutěž v tenise vozíčkářů, pravidla, fair play, tělesná postižení
Klíčová slova anglicky: classification, wheelchair tennis competition, rules, fair play, physical disability
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: U5
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK